Nghe Tào Tháo Luận Về Thất Bại Trong Phim Tân Tam Quốc

Trong phim Tam Quốc có cảnh Tào Tháo ngồi nối chuyện với tướng sĩ về thất bại. Đoạn phim này được công đồng mạng cắt và chia sẻ như một bài học trong cuộc sống ,kinh doanh. Nguyên văn đoạn trích các bạn xem ở dưới qua và xem video “Nghe Tào Tháo Luận Về Thất Bại Trong Phim Tân Tam Quốc “.

Nghe Tào Tháo Luận Về Thất Bại Trong Phim Tân Tam Quốc
Nghe Tào Tháo Luận Về Thất Bại Trong Phim Tân Tam Quốc

Làm tướng như làm thầy thuốc. Thầy thuốc ai chữa được càng nhiều người , thì y thuật càng cao minh. Hay nói một cách khác chính là, ai chữa cho càng nhiều người chết, thì y thuật càng cao minh.

Người làm tướng, nếu như không trải qua vài lần thất bại, thì làm sao biết được làm thế nào để chiến thắng. Trên thế gian này chưa bao giờ có, một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản. Càng bại càng dũng cảm, cho đến cuối cùng, là người giành chiến thắng.

Chúng ta đem 83 vạn đại quân chinh phạt phía Nam, nhưng bại trước Tôn Lưu với 5 hoặc 6 vạn quân là vì sao ? Ta thấy nguyên nhân cơ bản nhất, là vì mấy năm gần đây chúng ta đã đánh thắng quá nhiều. Binh kêu tướng loạn, văn dốt võ nát, khinh địch tự phụ, mà nhất là ta ngày đêm một khổ nhục kế đơn giản cũng không thể nhận ra , để cho bên Đông Ngô có nhiều hỏa công.

Từ đó cho thấy, đã đến lúc chúng ta, tự nhận lấy một sự thất bại như vậy rồi. Thất bại là một chuyện tốt, thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao để có thể thành công. Thất bại có thể dạy cho chúng ta biết làm sao để chiến thắng. Thất bại có thể dạy cho chúng ta biết làm sao để đoạt thiên hạ. Con người ta muốn thành đại nghiệp phải biết nắm được, thì phải buông được. Đánh trận cũng như vậy chấp nhận chiến thắng được, cũng chấp nhận thất bại được.

You May Also Like

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.